Onlineskemaer

Skemaer for registrering af sygdom, G-dage, feriefridage og håndtering af fritvalgskonto. Bemærk at vores onlineskemaer afvikles optimalt i Chrome.

Onlineskema til fraværsregistrering:

Skulle du blive syg, mens du arbejder for Experis, skal du give din kontaktperson hos kunden besked og ringe til Experis på telefonnummer +45 4590 2800

Det er vigtigt, at dette meddeles til nærmeste leder/kontaktperson hos kunden så hurtigt som muligt, dog senest 1 time før arbejdets planlagte begyndelse. Sygefravær skal meldes til Experis på +45 4590 2800. I tilfælde af at sygefravær anmeldes udenfor normal åbningstid, skal dette meddeles på Experis’ telefonsvarer. Hvis du ringer udenfor åbningstid, læg da venligst en besked på vores telefonsvarer med navn og fuldt cpr-nummer. Vi får således mulighed for at skaffe en erstatning allerede fra din første sygedag.

Hvis sygfraværet anmeldes for sent, bortfalder retten til sygedagpenge til og med anmeldelsesdagen.

Når du har foretaget en sygemelding pr. telefon, er det efterfølgende dit eget ansvar at sikre korrekt udfyldning af vores registreringsskemaer. Det er ligeledes vigtigt at alle felter udfyldes.

> Registrering af sygdom - også gældende for barns sygdom


Onlineskema til registrering af G-dage og feriefridage:

> Registrering af G-dage

> Registrering af feriefridage (vi oplever desværre uregelmæssigheder på dette skema, benyt venligst IE for at afhjælpe dette)

Udbetaling af ikke-afholdte feriefridage, tildelt efter 1. maj 2020, kan kun ske efter 31. december 2021 og pr. anmodning i perioden 1. – 21. januar 2022.

Gældende pr. 1. september 2021:

Udbetaling af ikke-afholdte feriefridage, tildelt efter 1. september 2021, kan kun ske efter udløb af ferieafholdelsesperiodens udløb og pr. anmodning i perioden 1. – 21. januar.


Onlineskema til udbetaling af fritvalgslønkonto:

> Skema i.f.m. fritvalgskonto


For at få udbetalingen til korrekt lønudbetaling, er det vigtigt, at skemaet er indsendt senest mandag i ulige uger inden kl. 10.00.
Vi forbeholder os retten til at annullere en forespørgsel på udbetaling såfremt der er tegn på svindel.